دانشگاه جامع امام حسین<sup>(ع)</sup>
 
رونق تولید؛ چالش‌ها، ظرفیت‌ها و الزامات
یادداشتی از دانشکده مدیریت و اقتصاد
رونق تولید؛ چالش‌ها، ظرفیت‌ها و الزامات
اگر فعالیت‌های سوداگرانه خارج از چتر نظام مالیاتی بتوانند راحت انجام شوند، زمینه رونق فعالیت های مولد از میان خواهند برد و برای رونق تولید فرصت سوزی خواهند کرد .
 شنبه ٧ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله شناسایی راهبردهای ارتقای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
مقاله شناسایی راهبردهای ارتقای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اسلامی، برای دوره 26، شماره 4، زمستان 1397 آماده انتشار می‌باشد.
 سه شنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله اثر ناهمسانگردی رسانندگی در پاسخ روش MTEM در حوزه فرکانس
مقاله اثر ناهمسانگردی رسانندگی در پاسخ روش MTEM در حوزه فرکانس در فصلنامه علمی- پژوهشی الکترومغناطیس کاربردی، سال اول، شماره 1، زمستان 1392 به چاپ رسیده است
 چهارشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله مدلسازی عددی تلفات جریان متناوب نوارهای ابررسانای دما بالای نسل دوم تحت میدان‌های مغناطیسی خارجی متغیر به روش اجزاء محدود
مقاله مدلسازی عددی تلفات جریان متناوب نوارهای ابررسانای دما بالای نسل دوم تحت میدان‌های مغناطیسی خارجی متغیر به روش اجزاء محدود در فصلنامه علمی- پژوهشی الکترومغناطیس کاربردی، سال چهارم، شماره 3، پاییز 1395 به چاپ رسیده است
 چهارشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله مدلسازی تلفات جریان گردابی سلف های توان بالا با هسته های مورق در سامانه موقعیت یاب زمین پایه
مقاله مدلسازی تلفات جریان گردابی سلف های توان بالا با هسته های مورق در سامانه موقعیت یاب زمین پایه در فصلنامه علمی- پژوهشی الکترومغناطیس کاربردی، سال چهارم، شماره 3، پاییز 1395 به چاپ رسیده است
 چهارشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله طراحی و ساخت چیدمان موجبری اندازه گیری مشخصات الکترومغناطیسی بدون استفاده از قاب نگهدارنده نمونه در باند C
مقاله طراحی و ساخت چیدمان موجبری اندازه گیری مشخصات الکترومغناطیسی بدون استفاده از قاب نگهدارنده نمونه در باند C در فصلنامه علمی- پژوهشی الکترومغناطیس کاربردی، سال چهارم، شماره 3، پاییز 1395 به چاپ رسیده است
 چهارشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله آنتن فرستنده‌ی لورن چهار دکله به صورت تک قطبی با بار بالایی مربعی
مقاله آنتن فرستنده‌ی لورن چهار دکله به صورت تک قطبی با بار بالایی مربعی در فصلنامه علمی- پژوهشی الکترومغناطیس کاربردی، سال سوم، شماره 1، بهار 1394 به چاپ رسیده است
 چهارشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله تحلیل تجربی فرآیند نورد سطحی به‌همراه ارتعاشات فراصوت
مقاله تحلیل تجربی فرآیند نورد سطحی به‌همراه ارتعاشات فراصوت در فصلنامه علمی– پژوهشی مكانيك هوافضا، دوره 15، شماره 2، تابستان 1398 به چاپ رسیده است
 دوشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله طراحی کنترل کنندهMIN-MAX برای مدل ترمودینامیکی موتور توربوفن دومحوره غیر مخلوط شونده
مقاله طراحی کنترل کنندهMIN-MAX برای مدل ترمودینامیکی موتور توربوفن دومحوره غیر مخلوط شونده در فصلنامه علمی– پژوهشی مكانيك هوافضا، دوره 15، شماره 2، تابستان 1398 به چاپ رسیده است
 دوشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله بهینه سازی طراحی چندموضوعی یک هواپیمای بی سرنشین و انتخاب حل نهایی براساس تابع درجه رضایت مندی فازی
مقاله بهینه سازی طراحی چندموضوعی یک هواپیمای بی سرنشین و انتخاب حل نهایی براساس تابع درجه رضایت مندی فازی در فصلنامه علمی– پژوهشی مكانيك هوافضا، دوره 15، شماره 1، بهار 1398 به چاپ رسیده است
 دوشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله طراحی و تنظیم کنترل پیش‌بین برای مدل غیرخطی بالگرد با استفاده از توابع لاگر و ارزیابی آن با شاخص‌های پیشنهادی
مقاله طراحی و تنظیم کنترل پیش‌بین برای مدل غیرخطی بالگرد با استفاده از توابع لاگر و ارزیابی آن با شاخص‌های پیشنهادی در فصلنامه علمی– پژوهشی مكانيك هوافضا، دوره 15، شماره 1، بهار 1398 به چاپ رسیده است
 دوشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله طراحی پیکره‌بندی‌ یک کپسول فضایی مخروط- سرپخ با تأکید بر ضریب گشتاور پیچشی و پایداری استاتیکی
مقاله طراحی پیکره‌بندی‌ یک کپسول فضایی مخروط- سرپخ با تأکید بر ضریب گشتاور پیچشی و پایداری استاتیکی در فصلنامه علمی– پژوهشی مكانيك هوافضا، دوره 14، شماره 4، زمستان 1397 به چاپ رسیده است
 دوشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله تحلیل ارتعاشات آزاد و کمانش پنل ساندویچی استوانه ای شکل با هسته انعطاف پذیر و لایه های روغن مغناطیسی
مقاله تحلیل ارتعاشات آزاد و کمانش پنل ساندویچی استوانه ای شکل با هسته انعطاف پذیر و لایه های روغن مغناطیسی در فصلنامه علمی– پژوهشی مكانيك هوافضا، دوره 14، شماره 4، زمستان 1397 به چاپ رسیده است
 دوشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله شناسایی و رتبه بندی عوامل تاب‌آوری زنجیره تأمین در شرایط بحرانی با رویکرد پدافند غیر عامل
مقاله شناسایی و رتبه بندی عوامل تاب‌آوری زنجیره تأمین در شرایط بحرانی با رویکرد پدافند غیر عامل در فصلنامه علمی-ترویجی فصلنامه پدافند غیرعامل دوره 9، شماره 1، بهار 1397 به چاپ رسیده است
 يکشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله سنجش آسیب‌پذیری کالبدی- اجتماعی شهر از منظر پدافند غیرعامل (مورد مطالعه: محلات منطقه یک کلان‌شهر اهواز)
مقاله سنجش آسیب‌پذیری کالبدی- اجتماعی شهر از منظر پدافند غیرعامل (مورد مطالعه: محلات منطقه یک کلان‌شهر اهواز) در فصلنامه علمی-ترویجی فصلنامه پدافند غیرعامل دوره 9، شماره 1، بهار 1397 به چاپ رسیده است
 يکشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله افزایش امنیت سامانه های انتقال شبکه برق در برابر حملات مخرب در حوزه پدافند غیرعامل
مقاله افزایش امنیت سامانه های انتقال شبکه برق در برابر حملات مخرب در حوزه پدافند غیرعامل درفصلنامه علمی-ترویجی فصلنامه پدافند غیرعامل دوره 9، شماره 3، پاییز 1397 به چاپ رسیده است
 يکشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله بهینه سازی مسیر حرکت پهپادها جهت بیشترین پوشش در تهیه تصاویر
مقاله بهینه سازی مسیر حرکت پهپادها جهت بیشترین پوشش در تهیه تصاویر درفصلنامه علمی-ترویجی فصلنامه پدافند غیرعامل دوره 9، شماره 3، پاییز 1397 به چاپ رسیده است
 يکشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله سنجش طیف و تخصیص همزمان منابع با استفاده از دسترسی احتمالاتی به طیف در شبکه های رادیوشناختی چندحاملی
مقاله سنجش طیف و تخصیص همزمان منابع با استفاده از دسترسی احتمالاتی به طیف در شبکه های رادیوشناختی چندحاملی درفصلنامه علمی-پژوهشی پدافند الکترونیکی و سایبری دوره 6، شماره 3، پاییز 1397 به چاپ رسیده است
 شنبه ١٨ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله ارائه الگوریتم جدید رمزنگاری تصویر دیجیتال با استفاده از الگوریتم‌های تبدیل آرنولدی و تکامل تفاضلی
مقاله ارائه الگوریتم جدید رمزنگاری تصویر دیجیتال با استفاده از الگوریتم‌های تبدیل آرنولدی و تکامل تفاضلی درفصلنامه علمی-پژوهشی پدافند الکترونیکی و سایبری دوره 6، شماره 1، تابستان 1397 به چاپ رسیده است
 شنبه ١٨ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله مدل اعتماد مبتنی بر شبکه های بیزی
مقاله مدل اعتماد مبتنی بر شبکه های بیزی درشبکه های اجتماعی درفصلنامه علمی-پژوهشی پدافند الکترونیکی و سایبری دوره 6، شماره 2، زمستان 1397 به چاپ رسیده است
 شنبه ١٨ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله رمزگذاری مبتنی بر شناسه فازی سلسله مراتبی
مقاله رمزگذاری مبتنی بر شناسه فازی سلسله مراتبی درفصلنامه علمی-پژوهشی پدافند الکترونیکی و سایبری دوره 6، شماره 3، زمستان 1397 به چاپ رسیده است
 شنبه ١٨ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله مبهم سازی کد به منظور جلوگیری از اجرای نمادین
مقاله مبهم سازی کد به منظور جلوگیری از اجرای نمادین درفصلنامه علمی-پژوهشی پدافند الکترونیکی و سایبری دوره 6، شماره 1، تابستان 1397 به چاپ رسیده است
 شنبه ١٨ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله ارائه روشی برای یافتن عامل های پرنفوذ در انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی مبتنی بر نظریه آنتروپی
مقاله ارائه روشی برای یافتن عامل های پرنفوذ در انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی مبتنی بر نظریه آنتروپی درفصلنامه علمی-پژوهشی پدافند الکترونیکی و سایبری دوره 6، شماره 2، زمستان 1397 به چاپ رسیده است
 شنبه ١٨ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله تحلیل عددی انتقال حرارت و پخش نانوذرات مغناطیسی در یک جریان غیرنیوتنی خون، تحت تأثیر میدان مغناطیسی غیر یکنواخت
مقاله تحلیل عددی انتقال حرارت و پخش نانوذرات مغناطیسی در یک جریان غیرنیوتنی خون، تحت تأثیر میدان مغناطیسی غیر یکنواخت دردوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 به چاپ رسیده است
 سه شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..
مقاله پربازدید
مقاله آنالیز انتقال حرارت جابجایی متان در فشار فوق‌بحرانی در یک کانال خنک‌کاری بازیابی
مقاله آنالیز انتقال حرارت جابجایی متان در فشار فوق‌بحرانی در یک کانال خنک‌کاری بازیابی دردوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 به چاپ رسیده است
 سه شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠..::ادامه خبر::..

2 صفحه بعدی >>

دانشکده‌ و پژوهشکده‌ها

دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده علوم پایه
دانشکده برق و الکترونیک
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی
دانشکده فرماندهی و مدیریت ولایت
دانشکده پیامبر اعظم(صلی الله)
دانشکده امام هادی(علیه السلام)
دانشکده کامپیوتر و قدرت سایبری
پژوهشگاه امام سجاد(علیه السلام)
دانشکده پدافند‌غیر‌عامل
پژوهشکده علوم دفاعی و امنیتی
مرکز رشد واحدهای دانش بنیان
مرکز آب، انرژی و محیط زیست
© تمام حقوق متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.