پنج شنبه ٢٦ فروردين ١٤٠٠

اخبار > پاسخ برخی سوالات در خصوص طرح كسر و يا جايگزين خدمت سربازي

 


  چاپ        ارسال به دوست

پرسش و پاسخ در خصوص طرح كسر و يا جايگزين خدمت سربازي

پاسخ برخی سوالات در خصوص طرح كسر و يا جايگزين خدمت سربازي

پاسخ به سؤالات دانشجويان در خصوص طرح كسر و يا جايگزين خدمت سربازي

 

س1 – متقاضيان استفاده از مزاياي اين طرح بايد حائز چه شرايطي باشند؟

ج: الف – نخبگان:  بايد داراي شرايط احراز نخبگي از بنياد ملي نخبگان باشند.

ج: ب – همكاران تحقيقاتي: افراد با مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد كه توان انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي دانشگاه جامع امام حسين (عليه السلام) را داشته باشند مي‌توانند در اين طرح مشاركت نمايند.

س2 –آيا افراد فارغ التحصيل مشمول، در حين خدمت سربازي مي‌توانند از مزاياي اين طرح استفاده نمايند؟

ج: مي‌توانند.

س3 – آيا اين موضوع با بنياد نخبگان نيروهاي مسلح مرتبط مي‌باشد؟

ج: دانشگاه جامع امام حسين (عليه السلام) اين طرح را هماهنگ با بنياد نخبگان نيروهاي مسلح انجام مي‌دهد. پايان هر طرح با تأييد دانشگاه جامع امام حسين (عليه السلام)، گواهي كسر و يا جايگزين خدمت سربازي توسط بنياد نخبگان نيروهاي مسلح به سازمان نظام وظيفه اعلام مي‌گردد.

س4 – دانشجويان چه رشته‌هايي مي‌توانند در اين طرح شركت كرده و از مزاياي آن برخوردار باشند؟

ج: در حال حاضر به جزء كشاورزي، پزشكي، بازرگاني، تمامي رشته‌ها مورد نياز است، به جهت كثرت رشته‌هاي مورد نياز امكان درج آنها در اين پاسخ نامه ميسر نيست. ليكن به جهت هدايت درست دانشجويان عزيز كه در سايت ثبت نام كرده‌اند برحسب اولويت و نياز توسط دانشكده‌ها و مراكز دعوت به همكاري مي‌شوند.

س5 – آيا دانشجويان مي‌توانند در موضوعاتي غير از رشته تحصيلي خودشان پژوهش انجام دهند؟

ج: مشروط به توانايي انجام پروژه مي‌توانند غير رشته خودشان مشاركت نمايند.

س6 – آيا متقاضيان بايد گزينش شوند؟

ج: نيازي به گزينش نيست، شرط بكارگيري افراد در پروژه‌هاي عادي عدم اشتهار به مسائل منفي است و در پروژه‌هاي داراي طبقه بندي  در دانشگاه استعلامات لازم انجام مي‌گيرد.

س7 – سير مراحل اداري براي شركت در اين طرح چيست؟

1 – ثبت نام از طريق سايت دانشگاه.   

2 – دعوت به همكاري از جانب دانشكده‌ها و مراكز وابسته به دانشگاه.

3 – دريافت پروژه، تهيه پروپوزال، تأييد پروپوزال توسط دانشكده مربوطه، دريافت اعلام نياز و ارائه به همراه مدارك( كپي شناسنامه و كارت ملي، گواهي فراغت از تحصيل يا اشتغال به تحصيل و يا گواهي اشتغال به خدمت، فرم اطلاعات شماره 1 يا فرم همكاران تحقيقاتي و يك قطعه عكس) به امور پژوهشگران.

4 – تكميل پرونده و ارسال پرونده به بنياد نخبگان نيروهاي مسلح توسط امور پژوهشگران.

5 – صدور مجوز بكارگيري توسط بنياد نخبگان نيروهاي مسلح.

6 – اعلام بكارگيري توسط امور پژوهشگران به دانشكده و يا مراكز مربوطه.

7 – شروع بكار پژوهشگر با هدايت و راهنمايي مديران پروژه.

8 – تهيه گزارش نوبه‌اي سه ماه يكبار از روند پيشرفت كار توسط پژوهشگر و ارسال براي امور پژوهشگران از طريق دانشكده و يا مركز مربوطه.

9 – در پايان كار جمع‌بندي عملكرد و ارائه به دانشكده و يا مراكز مربوطه.

10 – ارسال گزارش پايان كار پروژه توسط دانشكده و يا مراكز مربوطه براي امور پژوهشگران در غالب فرم احتساب كسر خدمت سربازي

11 – اعلام گزارش پاياني و اعلام كسر خدمت به بنياد نخبگان نيروهاي مسلح توسط امور پژوهشگران.

12 – اعلام كسر خدمت از جانب بنياد نخبگان نيروهاي مسلح به سازمان نظام وظيفه .

نكات مهم:

1 – پژوهشگر نمي‌تواند همزمان دو پروژه در هيچ يك از دانشگاهها و مراكز وابسته به نيروهاي مسلح را داشته باشد.

2 – دريافت پروژه براي افراديكه امريه دارند منوط به موافقت سازمان و يا اداره‌اي است كه امريه از آن دريافت شده است.

 

س8 – چه مداركي براي تشكيل پرونده مورد نياز است؟

ج: نخبگان : گواهي احراز نخبگي بنياد ملي نخبگان و نامه معرفي بنياد نخبگان نيروهاي مسلح.

  همكاران تحقيقاتي : 1 -  پروپوزال تأييد شده توسط دانشكده مربوطه * 2 - گواهي اشتغال به تحصيل يا فراغت از تحصيل و يا گواهي اشتغال به خدمت براي افراد سرباز* 3 - كپي كارت ملي، شناسنامه * 4 - يك قطعه عكس.

س9 – فرآيند تصويب طرح پژوهشي چگونه است؟

ج: طرح با توان سنجي و توافق كارفرما واگذار مي‌گردد و در پايان، كار انجام شده توسط كارفرما تاًييد و ارزيابي شده و براي سير مراحل كسر خدمت به مركز نخبگان ارسال مي‌گردد.

س10 – آيا مي‌توان از عنوان پروژه‌ها مطلع شد؟

ج: افراد متقاضي كه از طرف دانشكده‌ها و مراكز وابسته دعوت به همكاري مي‌شوند، پس از ارائه پروژه‌هاي مورد نظر دانشگاه به آنها، پروژه‌اي متناسب با توان و تخصص خود انتخاب مي‌نمايد.‌

س11 – آيا متقاضي مي‌تواند خودش پروژه‌اي را پيشنهاد دهد؟

ج: مي‌تواند پيشنهاد دهد، ليكن پذيرش يا رد پروژه در اختيار دانشگاه جامع امام حسين (ع)مي‌باشد.

س12 – آيا انجام پايان نامه مشمول اين طرح مي‌شود؟

ج: پايان نامه از قبل تهيه شده خير، ولي هماهنگ با دانشگاه پروژه مي‌تواند به شكل پايان نامه دريافت و اجرا شود.

س13 – حداقل و حداكثر مدت كسر خدمت كه به ازاي انجام طرح تحقيقاتي تعلق مي‌گيرد چند ماه مي‌باشد و بر چه اساسي محاسبه مي‌گردد؟

ج: بر حسب ارزش انجام كار از 3 تا 18 ماه به هر مورد پروژه كسر خدمت تعلق مي‌گيرد.

س14 – از زمان پايان طرح تحقيقاتي توسط متقاضي تا زمان اعطاي گواهي نامه كسري خدمت چه مدت زمان طول مي‌كشد؟

ج: صرفاً يك كار اداري است و طبيعتاً نبايد مدت زمان طولاني طول بكشد ( برآورد 7 تا 10 روز)

س15 – آيا متقاضي مي‌تواند بيش از يك طرح تحقيقاتي را به انجام برساند و از مزاياي كسر خدمت استفاده كند؟

ج: همزمان نمي‌تواند چند پروژه را انجام دهد ولي بعد از اتمام پروژه مي‌تواند پروژه ديگري تا سقف دو پروژه دريافت و از مزاياي آن برخوردار شود.

س16 – آيا در زمان انجام طرح نياز به حضور مستمر متقاضي در دانشگاه مي‌باشد؟

ج: نيازي به حضور مستمر نيست، ولي مدت زمان مراجعه براي رفع احتياجات انجام پروژه متناسب با نوع آن و نظر كارفرما تعيين مي‌شود.

س17 – آيا بين پروژه‌هاي مختلف (نخبگان، همكاران تحقيقاتي) تفاوتي وجود دارد؟

ج: توان و تخصص و مدت زمانيكه افراد براي انجام پروژه وقت صرف مي‌نمايند تعيين كننده نوع پروژه است.

س18 – آيا محقق مي‌تواند از پژوهش انجام شده در قالب مقاله استفاده كند؟

ج: انجام پروژه متعلق به كارفرما ( دانشگاه امام حسين (عليه السلام) است. هر نوع بهره‌برداري ديگري منوط به اجازه دانشگاه است.

س19 – پروژه‌ها بايد انفرادي باشد يا مي‌تواند توسط چند نفر به صورت مشترك انجام شود ( در اين صورت نحوه محاسبه كسر خدمت براي هر يك از افراد چگونه خواهد بود)؟

ج: پروژه مي‌تواند توسط چند نفر حسب نياز انجام گيرد، در اينگونه موارد پروژه تقسيم بندي شده و هر قسمت به فردي واگذار مي‌گردد، ارزش كار هر فرد برابر با كاري كه روي قسمت مربوط به خود انجام داده است تعيين مي‌شود.

س20 – آيا پروژه بعد از پايان بايد دفاع شود؟

ج: پروژه‌ها عمدتاً توسط ارزياب دفاع مي‌شوند، در مواردي چون پايان نامه روند معمول دفاعيه برگزار مي‌شود.

س21 – آيا همكاران  تحقيقاتي ملزم به ارائه مقاله هستند؟

ج: دريافت و انجام پروژه مورد نياز دانشگاه جامع امام حسين (عليه السلام) مستلزم ارائه مقاله نيست.

س22 – آيا با ارائه مقاله ( به جاي پژوهش) مي‌توان از مزاياي كسر خدمت برخوردار شد؟

ج: مقالات از قبل تهيه شده مورد پذيرش نيست، در موارد خاص با هماهنگي كارفرما مي‌تواند نتيجه كار در قالب تهيه مقاله باشد.

س23 – دانشگاه براي انجام طرحهاي تحقيقاتي مصوب چه حمايت‌هايي را در اختيار دانشجوي متقاضي قرار مي‌دهد؟

ج: حسب  نياز،  منابع، ابزار، آزمايشگاه،بودجه در اختيار گذاشته مي‌شود.

س24 – آيا داوطلبيني كه در حال حاضر مشغول خدمت هستند مي‌توانند از اين ظرفيت استفاده كنند؟

ج: بلي، ليكن مدت خدمت سربازي باقي مانده به اندازه زمان انجام پروژه و بهره برداري از امتياز آن باشد.

س25 – آيا همكاري با دانشگاه در اين زمينه مانع خروج متقاضي از كشور نمي‌شود؟

ج: خير، در مواردي به عنوان امتياز تسهيل كننده هم هست.

س26 – اگر متقاضي ضمن انجام پروژه فارغ التحصيل و مشمول شود، آيا مي‌تواند از مزاياي كسر خدمت در ادامه خدمت استفاده كند؟

ج: بلي، همچنانكه در سؤالات قبل اشاره شد، ضمن خدمت هم مي‌تواند در اين طرح شركت كند.

س27 – اگر پروژه‌اي به هر دليل امكان ادامه نداشته باشد، وضعيت كسر خدمت چه شرايطي دارد؟

ج: اگر فرد به علت عدم توان اجراي پروژه كار را رها كند، امتيازي به وي تعلق نمي‌گيرد، ولي اگر ارتباطي با فرد نداشته باشد و توسط دانشگاه قطع همكاري گردد، به اندازه‌اي كه كار صورت گرفته است ارزش گذاري و مجري از آن بهره مند خواهد شد.

س28 – آيا كسانيكه امريه گرفته‌اند مي‌توانند از اين ظرفيت استفاده كنند؟

ج: به شرط موافقت سازمان امريه دهنده و ارائه رضايتنامه كتبي از آن سازمان، مي‌توانند مشاركت داشته باشند.

س29 – آيا امكان استمرار همكاري با دانشگاه بعد از پايان طرح و گرفتن كسر خدمت وجود دارد؟

ج: در موارديكه توان علمي، پژوهشي فرد مورد نياز دانشگاه باشد، اين امكان در قالب‌هاي ديگري وجود دارد.

س 30 - آیا امکان واگذاری پروژه کسر خدمت برای دانشجویان خارج کشور وجود دارد؟

ج: خیر- پس از ورود این افراد به ایران و تایید مدرک تحصیلی خود از مراجع ذیربط، قبل و حین خدمت می توانند متقاضی کسر خدمت شوند.

س31- آیا کسر خدمتی که بابت انجام پروژه تحقیقاتی کسب شده است میشود در پرونده دانشجو ذخیره شود و دانشجو ادامه تحصیل در مقطع دکترا بدهد و در ان مقطع هم پروژه انجام بدهد و بعد از پایان دکترا از هر دو کسری در دو مقطع استفاده کند؟یا اینکه حتما بعد از پایان مقطع تحصیلی ارشد باید به خدمت برود و از کسر خدمت استفاده کند؟

ج: براساس آخرین ابلاغیات و دستورالعملها، مادامی که محقق و یا پژوهشگر، مشمول خدمت وظیفه نشده است، از مقطع دانشجوی کارشناسی ارشد به بالاتر می تواند حداکثر دو پروژه ارائه دهد. ( به افراد مشمول، پروژه کسر خدمت تعلق نمی گیرد)

س32 – برای ثبت نام از چه طریقی اقدام کنم؟

برای ثبت نام می توانید از سایت msp.ihu.ac.ir/Default.aspx یا kasri.ihu.ac.ir   استفاده کنید.

 

لینک سایت: http://msp.ihu.ac.ir/Default.aspx


١٤:٠٩ - دوشنبه ١٤ آبان ١٣٩٧    /    عدد : ٥١٣    /    تعداد نمایش : ١٩٤٦٢


کاربر مهمان
1398/02/23 22:0
1
0
سلام . قسمت پیگیری وضعیت متقاضیان کار نمیکنه ، ایمیل آمده و کد پیگیری داده اما نمی تونیم بررسی کنیم نتیجه چی شده http://msp2.ihu.ac.ir/ApplicantPursuit.aspx

سلام دوست عزیز با توجه به تغییرات کلی در سایت، مسلما این موضوع زمان بر است. کمی شکیبا باشید تا تغییرات انجام شده و سایت بدون اشکال در دسترس قرار گیرد. لطفا در صورت ادامه مشکل، مشخصات خود را اعلام بفرمایید تا بررسی شود.


کاربر مهمان
1398/02/18 18:29
1
2
سلام فرایند انتخاب موضوع پژوهشی به چه صورت هست و برای من که حین خدمت مایل به انجام طرح پژوهشی یا مقاله هستم روال کار به چه صورت هست ممنون میشم راهنمایی کنید

سلام با شماره هایی که در قسمت تماس با ما مندرج شده است تماس بگیرید.


کاربر مهمان
1398/02/18 12:38
1
1
با سلام برای پیگیری از وضعیت متقاضیان کسر خدمت میشه دقیق راهنمایی بقرمایید.

لطفا با شماره های مندرج با قسمت «تماس با ما» تماس بگیرید.


کاربر مهمان
1398/02/13 21:2
1
0
ما خیلی وقته منتظریم سایت درست بشه , لطفا رسیدگی کنین , ممنون

با سلام چشم آخرین تغییرات در حال انجام است. البته سایت قدیمی هم جوابگوست.


کاربر مهمان
1398/02/07 22:55
1
0
سلام وقت بخیر برای سربازن مقطع ارشد که در سپاه درحال خدمت می باشند ایا میشود در حین خدمت پروژه بگیرند ؟

لطفا با شماره های مندرج با قسمت «تماس با ما» تماس بگیرید.


کاربر مهمان
1398/02/03 22:10
2
0
با سلام قسمت پيگيري وضعيت كار نميكنه آيا راه ديگه اي هست كه بفهميم پروژه بهمون تعلق ميگيره با نه؟

در حال به روز رسانی سایت هستیم.


کاربر مهمان
1398/01/28 2:22
1
0
سلام.کسی که سربازارتش بوده وحین خدمت ایست خدمتی گرفته وبرای تحصیل ارشدرفته دانشگاه میتونه ازدانشگاه امام حسین پروژه کسرخدمت بگیره؟

با توجه به اینکه کد خدمت شما در ارتش ثبت شده، شما قادر به انجام کسر خدمت در دانشگاه نمی باشید.


کاربر مهمان
1398/01/23 14:59
1
0
سلام.چرا قسمت پیگیری وضعیت متقاضیان سامانه کسری خدمت کار نمی کند.خراب شده است.

با سلام. سایت بزودی تغییر و به روز رسانی خواهد شد


نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.

Real Time Web Analytics