دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩

دانشکده برق،‌ارتباطات‌و‌جنگ‌الکترونیک

 

پژوهشکده سایبر الکترونیک

- این دانشکده و پژوهشکده دارای 5 مرکز علم و فناوری و 25 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- رشته‌های دکتری:

                    مهندسی برق جنگ الکترونیک (گرایش های مخابراتی/ راداری/ الکترومغناطیس)

- رشته های کارشناسی ارشد:

                    مهندسی برق(گرایش جنگ الکترونیک)،

- نشریات:

                    فصلنامه های علمی- پژوهشی: پدافند الکترونیکی و سایبری

                    الکترومغناطیس کاربردی فصلنامه علمی- تخصصی رعد.

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.

Real Time Web Analytics