دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩

پژوهشکده مهندسی ایمنی و پدافند غیرعامل

 

* پژوهشکده مهندسی ایمنی و پدافند غیرعامل

- این پژوهشکده دارای 5 مرکز علم و فناوری و 15 گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- کمیته های علمی این دانشکده و پژوهشکده در حوزه های مهندسی عمران، پدافندغیرعامل و ایمنی و هماهنگی و هم راستاسازی علوم و فناوری های نوین فعالیت می نماید.

- رشته های کارشناسی ارشد:

                    پدافند غیرعامل گرایش های (طراحی/ سازه های دفاعی/ آقا CCD)،

                    مهندسی عمران (گرایش سازه).

- نشریات:

                    فصلنامه علمی- ترویجی (پدافند غیرعامل)

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.

Real Time Web Analytics