چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩

دانشکده و پژوهشکده امام هادی علیه السلام

 

دانشکده و پژوهشکده امام هادی(ع)

- این دانشکده و پژوهشکده دارای یک مرکز علم و فناوری و 6  گروه آموزشی و پژوهشی می باشد.

- رشته های کارشناسی ارشد:

                    علوم حفاظتی و امنیتی،

                    پدافندغیرعامل(گرایش امنیت ملی)

- نشریه:

                    فصلنامه علمی- پژوهشی حفاظتی و امنیتی.

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.

Real Time Web Analytics