پنج شنبه ٢٦ فروردين ١٤٠٠

انتشارات

 

لیست برخی از کتابهای منتشر شده در نیمه اول سال 97
 

در نیمسال اول 97 بیش از 50 عنوان کتاب در انتشارات دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام به چاپ رسید که برخی از عناوین کتابها به شرح زیر است:

 

برخی از عناوین کتابهای چاپ شده در نیمه اول سال 97

1.      ارزشیابی تاییدی

2.      از بیداری تا تمدن سازی(نظریه بیداری اسلامی از منظر امام خامنه ای)

3.      استیلای تمدنی جهان غرب در مصر و ایران

4.      ایران 20؛ روندپژوهی چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران؛ برترین جایگاه های ایران در روابط بین المللی

5.      آموزش فلوئنت پیشرفته جلد اول:حل مسائل متحرک

6.      آینده جنبش های اسلامی در جهان عرب؛ علل افول قدرت اسلام گرایان بعد از انقلاب های عربی

7.      بررسی اخلاق رهبری امام خمینی(ره)

8.      بررسی منطقه عملیات

9.      بیداری اسلامی در مصر؛زمینه ها، بازیگران، پیامدها

10.بیداری اسلامی(نظریه ها، الگوهای تحلیلی و تجربیات عملی)

11.پیش روندگی و پیش برندگی

12.توسعه تفکر راهبردی

13.جنگ الکترونیک راداری

14.جنگ عراق علیه ایران؛ بن بست استراتژی، توقف در تهاجم

15.جهاد کبیر(صورت بندی مفهومی عدم تبعیت از دشمن)

16.دستنامه مدیریت عملکرد

17.راهنمای کاربری حرفه ای نرم افزار آدامز

18.راهنمای مطالعات اطلاعاتی جلد اول

19.راهنمایی بر نرم افزار spssجلد اول

20.راهنمایی بر نرم افزار spssجلددوم

21.رمزنگاری  و امنیت شبکه؛ مبانی و راهکارها

22.روش های تعیین شعاع آلودگی عوامل شیمیایی

23.ژئومورفولوژی و آمایش دفاعی سرزمین

24.سامانه نرم افزاری تغذیه و سلامت

25.سیاست مدیریت بحران؛رهبری دولتی تحت شرایط فشار

26.فرهنگ نهادی با رویکرد جهادی

27.کلمات حکمت

28.مبانی فلسفی صدرالمتالهین و استخراج مدول های آن برای برنامه درسی دانشگاهی حکمت بنیان

29.محاسبات عددی

30.مدیریت استراتژیک جلد اول

31.مدیریت استراتژیک جلد دوم

32.مدیریت جهادی در جهاد سازندگی

33.مدیریت مبتنی بر شایستگی

34.معرفی مفاهیم و پیاده سازی پردازش موازی در دینامیک سیالات محاسباتی با نرم افزار open Foam

35.نظام های کنترل مدیریت

36.نقش آفرینی نیروهای اجتماعی در حکومت امیرالمومنین علی(ع)

کتابهای کاربردی:

1.      نگهداری و تعمیرات جنگ افزارهای سبک

2.      نگهداری و تعمیرات راکت انداز 73میلی-متری

3.      نگهداری و تعمیرات موشک انداز ضد زره کنکورس

4.      نگهداری و تعمیرات موشک انداز کورنت

5.      نگهداری و تعمیرات موشک انداز تاو

6.      بازرسی کیفیت در نگهداری و تعمیرات

7.      پشتیبانی تغذیه

8.      جهت یابی و نقشه خوانی

9.      سیستم های کاربردی خرید

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.

Real Time Web Analytics