پنج شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٩

اخبار > اطلاعیه مصاحبه و ارزیابی تخصصی کارشناسی ارشد سال 1399

 


  چاپ        ارسال به دوست

اطلاعیه مصاحبه و ارزیابی تخصصی کارشناسی ارشد سال 1399

اطلاعیه مصاحبه و ارزیابی تخصصی کارشناسی ارشد سال 1399

قابل‌توجه داوطلبان چندبرابر ظرفیت کارشناسی ارشد سال 1399دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

بدین‌وسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت کارشناسی ارشد سال 1399 این دانشگاه می رساند؛ پس از بررسی اطلاعات ارسالی توسط سازمان سنجش آموزش کشور و اعمال شرایط و ضوابط دانشگاه، به داوطلبان واجد شرایط اولیه حداکثر تا تاریخ 1399/06/27از طریق پیامک اطلاع‌رسانی می‌گردد. لذا فقط آن دسته از داوطلبان کارشناسی ارشد سال 1399 که پیامک دعوت به مصاحبه این دانشگاه (شماره پیامک: 986600098709) را دریافت و از تاریخ  1399/06/27 تا 1399/06/28 با مراجعه به سایت دانشگاه به نشانی (به آدرس: sanjesh.ihu.ac.ir) نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم شماره (۱) و شماره (۲) برای ارزیابی تخصصی اقدام نمایند، می‌توانند  برای انجام مصاحبه مطابق جدول زمان‌بندی زیر با همراه داشتن مدارک لازم مراجعه کنند.

 

 تذکر مهم: داوطلبان شاغل رسمی نیروهای مسلح دارای مجوز ادامه تحصیل ساعت11 روز مصاحبه رشته خود (مطابق جدول زیر) مراجعه نمایند.

 

 

ورود به صفحه ثبت نام

 

جدول زمان‌بندی دعوت برای مصاحبه کارشناسی ارشد سال 1399

 

به ترتیب حروف الفبا (حرف اول نام خانوادگی)

 

موقعیت

رشته

زمان مراجعه

ساعت

8-9

9-10

10-11

امام صادق علیه السلام

پدافند غيرعامل*سازه‌هاي دفاعي

30 شهریور

الف تا ج

چ تا س

 

31 شهریور

ش تا ک

م تا و

 

پدافند غيرعامل*طراحي

30 شهریور

الف تا چ

ح تا ص

 

31 شهریور

ع تا گ

م تا ه

 

مهندسي پدافند غيرعامل*افا

30 شهریور

الف تا ح

خ تا ش

 

31 شهریور

ص تا ق

ک تا ه

 

مهندسي عمران*سازه

30 شهریور

الف تا ب

ت تا ر

س و ش

31 شهریور

ص تا ف

ک تا م

ن تا ه

ریاضی کاربردی

1مهر

الف تا ز

س تا ل

م تا ی

زيست شناسي سلولي و مولكولي

2مهر

الف تا ح

خ تا ف

ق تا و

شيمي*شيمي آلي/شیمی تجزیه/نانوشیمی

1مهر

الف تا ر

ز تا ف

ق تا ی

فيزيك

2مهر

الف

ب تا ج

ح تا خ

3مهر

د تا ص

ط تا م

ن تا ی

مهندسي برق*افزاره‌هاي ميكرو و نانوالكترونيك

29شهریور

الف

ب تا ت

ح

30شهریور

ر تا ز

س تا ص

 

31شهریور

ط تا ق

م

ن

مهندسي برق*الكترونيك قدرت و ماشين‌هاي الكتريكي

29شهریور

الف

ب تا ت

ج

30شهریور

ح تا ز

س

 

31شهریور

ش تا ک

م

ن تا ی

مهندسي برق*جنگ الكترونيك

29شهریور

الف تا ت

ج تا س

ش تا ف

30شهریور

ل تا م

ن تا ی

 

مهندسي برق*سيستم‌هاي قدرت

29شهریور

الف

ب تا ج

چ تا ح

30شهریور

خ تا ز

س تا ص

ع

31شهریور

ف تا ک

م

ن تا ی

مهندسي برق*مخابرات امن و رمزنگاري

29شهریور

الف تا ب

ح تا ر

 

30شهریور

ش تا ک

 

 

31شهریور

م

ن تا و

 

مهندسي برق*مخابرات سيستم

29شهریور

الف

ب تا د

 

30شهریور

ر تا ز

س تا ش

ص تا ع

31شهریور

ک تا ل

م

ن تا ه

مهندسي برق*مخابرات ميدان و موج

29شهریور

الف تا ب

پ تا ر

 

30شهریور

ز تا ش

ص تا ع

 

31شهریور

ق تا ل

م تا و

 

مهندسي برق*مدارهاي مجتمع الكترونيك

29شهریور

الف

ب تا ج

ح تا س

30شهریور

ش تا ص

ط تا ف

 

31شهریور

ق تا م

ن تا ی

 

شيمي*شيمي پيشرانه

5مهر

الف تا د

ر تا ی

 

مهندسي شيمي*پليمر

5مهر

الف تا ج

ح تا ف

ق تا ی

مهندسي شيمي*طراحي فرآيند

5مهر

الف تا ذ

ر تا گ

م تا ی

مهندسي مواد*شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

5مهر

الف تا س

ش تا گ

م تا ی

مهندسي صنايع

1مهر

الف تا ب

پ تا خ

د تا ر

2مهر

ز تا ص

ط تا ع

غ تا گ

3مهر

م

ن تا ی

 

مهندسي مكانيك*تبديل انرژي

1مهر

الف

ب تا ج

ح تا د

2مهر

ر تا س

ش تا ص

ع تا ق

3مهر

ک تا م

ن تا ی

 

مهندسي مكانيك*دريا

1مهر

الف تا چ

ح تا ر

 

2مهر

س تا ک

گ تا ی

 

مهندسي مكانيك*ساخت و توليد

1مهر

الف

ب تا چ

ح تا خ

2مهر

ر تا س

ش تا ع

غ تا ف

3مهر

ک تا ل

م

ن تا ی

مهندسي مكانيك*طراحي كاربردي

1مهر

الف

ب تا ت

ج تا ح

2مهر

د تا ز

س تا ش

ص تا ف

3مهر

ق تا گ

م

ن تا ی

مهندسي هوا فضا *آئروديناميك

3مهر

الف تا د

ر تا ع

ف تا ی

مهندسي هوا فضا*سازه‌هاي هوايي

3مهر

الف تا س

ش تا ی

 

مهندسي كامپيوتر

31شهریور

الف تا ب

پ تا خ

ر تا س

1مهر

ش تا ف

ق تا م

ن

مرکزی

علوم اقتصادي

6مهر

الف تا خ

 

7مهر

د تا ط

 

8مهر

ع تا ل

 

9مهر

م تا ی

 

حسابداری

6مهر

الف تا ح

ذ تا ش

 

7مهر

ص تا ق

ک تا ن

 

مديريت مالي

8مهر

الف

ب تا ت

چ تا ر

9مهر

س تا ع

غ تا م

ن تا ی

آماد

9مهر

الف تا ی

 

 

مديريت منابع انساني

6مهر

الف و ب

پ تا ح

 

7مهر

خ تا ر

ز تا ش

 

8مهر

ص تا ع

غ تا ق

 

9مهر

ک تا م

ن تا ه

 

مديريت نظارت و بازرسي

6مهر

الف تا ح

خ تا س

 

7مهر

ش تا ک

ل تا ی

 

تاريخ*تاريخ انقلاب اسلامي

6مهر

الف تا ر

س تا ی

 

مديريت آموزشي

6مهر

الف تا ش

ع تا ن

 

مديريت راهبردي فرهنگ*روزانه

7مهر

الف تا ی

 

 

مطالعات فرهنگي و رسانه

7مهر

الف تا خ

د تا ش

ص تا ی

سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي*مطالعات دفاعی

8مهر

الف تا ب

پ تا خ

د تا ش

9مهر

ص تا ق

ک تا م

ن تا ی

مطالعات منطقه‌ای-روزانه

8مهر

الف تا ح

خ تا س

ش تا ع

9مهر

غ تا ک

م

ن تا ی

مطالعات منطقه‌ای-نوبت دوم

8مهر

الف تا ح

خ تا س

ش تا ع

9مهر

غ تا گ

ل تا م

ن

 

 

 

نشانی محل مصاحبه رشته‌های مطالعات منطقه‌ای، تاریخ، مدیریت آموزشی، مدیریت راهبردی فرهنگ، مطالعات فرهنگی و رسانه، مدیریت مالی، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت منابع انسانی، آماد، حسابداری،علوم اقتصادی و سنجش از دور و سیستم های جغرافیایی:

تهران-اتوبان شهید بابایی (غرب به شرق)-بعد از پل لشگرک-خروجی حکیمیه عباسپور (خروجی اول)- پل زیرگذر شهدای گمنام- جنب شهرک ولایت-دانشگاه جامع امام حسینعلیه السلام- موقعیت مرکزی

 

نشانی محل مصاحبه رشتههای ریاضی، زیست شناسی، شیمی، فیزیک،مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی عمران، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر،  مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا، مهندسی شیمی و مهندسی مواد:

تهران-اتوبان شهید بابایی (غرب به شرق)-بعد از پل لشگرک-خروجی حکیمیه بهشت (خروجی دوم)- پل زیرگذر شهدای حکیمیه- دانشگاه جامع امام حسینعلیه‌السلام- موقعیت امام صادقعلیه‌السلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز

 • تکمیل فرم شماره (1) و فرم شماره (2) مندرج در سایت دانشگاه (به آدرس: sanjesh.ihu.ac.ir)
 • پرداخت مبلغ 800.000 (هشتصدهزار) ریال بابت هزینه مصاحبه و گزینش بصورت الکترونیکی در همین پرتال
 • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی (پدر، مادر، همسر و فرزندان) داوطلب و رونوشت (کپی) از تمامی صفحات شناسنامه داوطلب
 • در صورت داشتن گذرنامه اصل و رونوشت (کپی) از تمام صفحات آنها.
 • اصل و رونوشت (کپی) مدرک نظام وظیفه(پایان خدمت، اشتغال به خدمت، معافیت)
 • اصل گواهی بسیج از بالاترین رده فعالیت(ناحیه شهری و سازمان اقشاری)
 • ارائه مستندات رزومه علمی(مقاله، اختراع و ...) و اجرایی(گواهی ایثارگری، احکام مسئولیت در بسیج و ...)
 • اصل و رونوشت (کپی) مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و ریزنمرات هر دو مقطع

تبصره ۱- آن دسته از داوطلبانی که فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می‌باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره ۲- آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ 99/06/31 در مقاطع کارشناسی‌ارشد و یا دکتری حرفه‌ای فارغ‌التحصیل خواهند شد، می‌بایست اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ 98/11/30 را همراه داشته و ارائه نمایند.

 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • 8 قطعه عکس 4*3
 • اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • ارائه گواهی استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران برای متقاضیان
 • مجوز شرکت در آزمون از مرکز عملیات نیروی انسانی سپاه برای اعضاء رسمی سپاه پاسداران
 • مجوز ادامه تحصیل به صورت تمام وقت از بالاترین مرجع سازمانی برای شاغلین سایر سازمان‌های نیروهای مسلح

تذکرات:

1- تمامی مدارک فوق می‌بایست در روز برگزاری مصاحبه توسط داوطلب تحویل داده شود.

2-آن دسته از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت که برای بیش از یک رشته گرایش دعوت به مصاحبه شده‌اند، کافی است فقط یک بار فرم های ثبت نام (شماره(1) و (2)) را تکمیل و هزینه پرداخت نمایند.

3- هرگونه تغییر در این اطلاعیه از جمله تاریخ مصاحبه از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

      4-  به منظور جلوگیری از شیوع بیماری به داوطلبان تأکید می‌گردد که از آوردن افراد همراه جداً خودداری نمایند و ماسک همراه داشته باشند.

      5- به داوطلبان تأکید می‌گردد رأس ساعت مقرر اعلام شده در جدول بالا  حضور به­ هم رسانند.

 

 

ورود به صفحه ثبت نام

 

 

 

 

شرایط دانشگاه برای پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد سال 1399

1 انتخاب هدفمند دانشجو در سال تحصيلي 1400-1399 به ترتيب از ميان پايوران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، شاغلين ساير سازمان‌هاي نيروهاي مسلح، بسيجيان فعال و افراد معتقد به انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.

تبصره 1: داوطلبان (غير از شاغلين رسمي نيروهاي مسلح) نبايد در استخدام و يا متعهد خدمت به ساير سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باشند.

تبصره2: جذب دانشجو در دوره‌هاي نوبت دوم فقط از ميان كاركنان رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام مي‌گيرد.

تبصره3: انتخاب دانشجوي خواهر فقط از ميان كاركنان رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي صورت مي‌پذيرد.

2- پايوران سپاه مي‌بايست موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خود را از مركز عمليات معاونت نيروي انساني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (برابر مجموعه ضوابط و مقررات دانشجويي) قبل از ثبت‌نام در آزمون دريافت و در زمان مصاحبه به دانشگاه ارايه دهند.

3- شاغلين ساير سازمان‌هاي نيروهاي مسلح جهت انجام مصاحبه مي‌بايست موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خود به صورت تمام وقت را از بالاترين مقام رسمي سازمان متبوع دريافت و در زمان مصاحبه به دانشگاه تحويل نمايند.

4-  داوطلبان بسيج فعال مي‌بايست، گواهي عضويت بسيج فعال را در زمان مصاحبه به دانشگاه ارايه دهند.

5- تسهيلات:

1-5- حداقل يك سوم از فارغ‌التحصيلان غير بورس اين دانشگاه متناسب با نيازمندي‌هاي سپاه در اولويت جذب در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار مي‌گيرند.

2-5- نفرات اول تا سوم آزمون كتبي برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در صورت انتخاب اين دانشگاه براي ادامه تحصيل و مشروط به احصاء صلاحيت‌هاي پاسداري از ابتداي تحصيل به عنوان بورس جذب مي‌گردند.

3-5- به پذيرفته‌شدگان رتبه‌هاي دو رقمي آزمون كتبي برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور، كمك هزينه تحصيلي ماهانه دو ميليون ريال به مدت چهار ترم تحصيلي پرداخت مي‌شود و همچنين علاوه بركمك هزينه تحصيلي تا سقف 2 برابر سايرين وام و تسهيلات دانشجويي نيز اعطا خواهد شد. نحوه برگشت كمك هزينه تحصيلي و تسهيلات مطابق ضوابط دانشگاه پس از فارغ‌التحصيلي خواهد بود.

4-5- دانشجويان در صورت اجراي پروژه‌هاي واگذار شده از سوي دانشگاه و تأييد مراجع ذي‌ربط، مي‌توانند از امكان بهره‌مندي كسر خدمت سربازي متناسب با ميزان همكاري، برخوردار شوند.

5-5- زمينه ادامه تحصيل بدون آزمون (استعداد درخشان) به فارغ‌التحصيلان رتبه اول هر دوره مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وجود دارد.

6-5- در صورت تمايل دانشجويان غير بورس، پس از فارغ‌التحصيلي در صورت داشتن شرايط به مراكز علمي و تخصصي سپاه جهت انجام خدمت مقدس سربازي معرفي خواهند شد.

7-5- به دانشجويان همكار و فعال در پروژه‌هاي تحقيقاتي مصوب مطابق ضوابط دانشگاه پژوهانه (حق‌الزحمه پژوهشي) پرداخت مي‌گردد.

8-5- تمامي پذيرفته‌شدگان از امكانات ورزشي، كارگاههاي مهارت افزايي، برنامه‌هاي فوق برنامه دانشگاه به صورت رايگان بهره‌مند مي‌گردند.

6)   ساير شرايط:

1-6- تمام داوطلبان مي‌بايست واجد صلاحيت‌هاي عمومي سپاه بوده و در مراحل مصاحبه و آزمون شفاهي امتياز لازم را كسب نمايند.

2-6-پذيرش نهايي از بين معرفي‌شدگان چندبرابرظرفيت و پس از احراز شرايط لازم به ترتيب اولويت صورت مي‌گيرد و دانشگاه در رد يا قبولي داوطلبان مخير است.

3-6- تحصيل در دانشگاه بصورت تمام وقت خواهد بود.

4-6- پايان‌نامه دانشجويان بصورت هدفمند در راستاي حل نظام مسايل و رفع نياز پژوهشي دانشگاه تعريف و هدايت مي‌شود.

خوابگاه:

به تمام دانشجويان غيربومي خوابگاه مجردي تعلق مي‌گيرد.

 

ورود به صفحه ثبت نام

 

 

 

مرکز آزمون و سنجش دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)

تلفن : 74188198 - 021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


١٩:٥٦ - چهارشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٩    /    عدد : ١٣٦٣    /    تعداد نمایش : ٤٧٧٢٨


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.

Real Time Web Analytics